35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 1 tel (017) 85-26-153, (017) 85-26-154 w 101, 104